PrzetargiRegulamin udzielania przez Szkołę Podstawową we Wszechświętem zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 16.11.2011 r. w sprawie oleju napędowego grzewczego zostaje zamknięte z powodu zwiększonego zapotrzebowania na olej, przekraczającego równowartość kwoty 14000 euro.

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Pfeiffer
Osoba wprowadzająca dokument: Zbigniew Woliński
Data ogłoszenia: 22 grudnia 2011

Zapytanie ofertowe - dotyczy zamówienia oleju napędowego grzewczego (16 listopada 2011)

Formularz oferty - dotyczy zamówienia oleju napędowego grzewczego (16 listopada 2011)

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Pfeiffer
Osoba wprowadzająca dokument: Zbigniew Woliński
Data ogłoszenia: 16 listopada 2011